“Pirmyn, Lietuva” Manifestas

POLITINIO VISUOMENINIO JUDĖJIMO „PIRMYN, LIETUVA“ MANIFESTAS

Mes, visuomeninis-politinis judėjimas „Pirmyn, Lietuva“, kviečiame ir skatiname Jus tapti ta bendruomeniška jėga, kuri per antrąjį šimtmetį užaugins stiprią, drąsią ir modernią Lietuvos valstybę!

Mes sakome – gana! Gana pasyviai stebėti, kaip be perstojo žmonės palieka Lietuvą.

Gana ignoruoti politikų nekompetenciją. Gana gyventi be socialinio ir ekonominio saugumo. Juk matote, kad mūsų šaliai reikalinga pozityvi ir bebaimė jėga, galinti ir gebanti kurti teigiamus pokyčius visuomenėje. Lietuvos politinė sistema stokoja ryžtingų ir veiksmingų sprendimų, kuriuos gali atnešti tik aktyvūs, pasiruošę daug nuoširdžiai dirbti ir beatodairiškai mylintys savo šalį žmonės.

Minutė, kai skaitote šį sakinį, yra skirta suvokimui, kad valstybė – tai Jūs. Niekas kitas jos nepakeis, tik Jūs ir Jūsų besąlygiškas noras bei atsidavimas kurti Lietuvą jau šiandien. Todėl kartu garsiai ištarkime žodžius „Pirmyn, Lietuva“ ir pajauskime tą galią, kuri slypi šiame žodžių junginyje! Pajauskime tai, kad Tu virsta į mes ir kartu mes galime pasiekti daugiau!

Taigi eikime kartu PIRMYN!

į bendruomeniškumą, kuris padės kurti stiprią valstybę,

į visokeriopo saugumo Lietuvoje kūrimą, nes tik jis garantuos klestintį gyvenimą Lietuvoje,

į aktyvų pilietiškumo ugdymą, kuris pratęs didžią Lietuvos istoriją,

į empatiškumą šalia esančiam žmogui, nes tik suprasdami vienas kitą galėsime iš tiesų suteikti pagalbą,

į pagarbos ugdymą dirbančiam žmogui, nes tik tai kurs augančią tiek asmeninę, tiek valstybės ekonomiką,

į ekonominių-socialinių procesų reguliavimo stiprinimą ir viduriniojo sluoksnio didinimą bei socialinės atskirties mažinimą, nes tai kurs brandžią ir melui atsparią visuomenę,

į jauno ir seno žmogaus oraus gyvenimo Lietuvoje užtikrinimą, nes žmonės yra svarbiausia valstybės vertybė,

į pripažinimą, kad švietimas ir kultūros puoselėjimas – tai valstybės egzistencijos pagrindas, nes tik tai užaugins stipresnes, išmintingesnes ir pilietiškesnes ateities kartas,

į teisingumą visose gyvenimo srityse, nes tik tai garantuos darnų valstybės funkcionavimą,

į modernų lietuvišką identitetą, kuris taptų mūsų žmonių pasididžiavimo simboliu,

Taigi eikime kartu PIRMYN, nes mes, Lietuvos piliečiai, kiekvienu savo priimtu sprendimu lemiame Lietuvos dvasinę, fizinę ir materialinę ateitį. Kurkime valstybę drauge, nes kiekvienas mūsų šalies priimtas sprendimas yra mūsų visų bendras sprendimas!

 

835total visits,2visits today