Iniciatyvinės grupės pareiškimas

                Misija Lietuva

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, susirūpinę mūsų vaikų, anūkų, vaikaičių ateitimi ir mūsų
visos tautos istoriniu likimu, būdami skirtingos patirties, išsilavinimo, socialinės padėties,
siekdami aktyviai dalyvauti mūsų valstybės kūrime, vienijamės į visuomeninį-politinį
judėjimą.
Matydami, kad:
-Lietuva, įstojusi į daugiašalias sąjungas (pirmiausia ES, NATO, JT ir kt.) nustojo ieškoti
tautinio pašaukimo, t.y. Tautos egzistencinės prasmės. Surasti tautinį pašaukimą reiškia
surasti vienijantį pradą, kuris sutelktų aplink save visą Tautos gyvenimą;
-Lietuvos savimonė (dvasia) silpsta dėl neužtikrintos ateities. Visuomenėje tvyro įtampa dėl
neužtikrinto oraus pragyvenimo, vaikų ateities, saugumo senatvės ir ligos atveju;
-Tautos dorovinė sveikata, emocinė – psichologinė būsena – prasta, sergame. Per daug
pykčio, pašaipų, agresijos tarpusavio santykiuose ir per mažai pagarbos vienas kitam,
solidarumo, bendruomeniškumo, vertybinių poelgių;
Per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį sukaupėme patirties, reikalingos įveikti įvardintus
valstybės skaudulius, todėl šiandien labai svarbu apjungti šią patirtį bendroms veikloms,
išdėstytoms šiuose Lietuvos tautinės, demokratinės, siekiančios gerovės savo piliečiams ,
valstybės vystymosi metmenyse;
Būtinos revoliucinės permainos, siekiant:
– Sudaryti palankias sąlygas verslo vystymuisi (mokesčiai, verslą, reguliuojantys aktai,
kompetencijų rengimas);
– Ugdyti pagarbą dirbančiam žmogui bei mokėti už darbą sąžiningą atlyginimą ;
– Skatinti verslą būti socialiai atsakingu;
– Ekonominių – socialinių procesų reguliavimu stiprinti ir didinti vidurinįjį sluoksnį bei mažinti
socialinę atskirtį;
– Pripažinti skurdą visuomenės ir valstybės gėda;
– Užtikrinti orią senatvę (vidutinės pensijos dydis ne mažesnis negu du trečdaliai vidutinio
atlyginimo), prieinamą, nemokamą ir kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (vaistų kompensavimas);
– Pripažinti švietimą, kultūros puoselėjimą valstybės egzistencijos pagrindu;
– Garantuoti pasiūlymą jaunimui jaunesniems nei 25 metai kokybišką darbą, tolesnį mokymąsi,
gamybinę praktiką ar stažuotę per keturis mėnesius po mokyklos baigimo arba netekus darbo.
Sukurti finansinį mechanizmą leisiantį jaunimui įsigyti pirmą gyvenamąjį būstą;

– Užtikrinti teisingumą visuose gyvenimo srityse;
– Grįsti (ugdyti) visuomenėje santykius tarp jos narių solidarumo, bendruomeniškumo,
demokratiškumo, patriotiškumo, sažiningumo, tolerancijos, savigarbos, atsakomybės
principais;
Privalome sukurti Lietuvos supervalstybę, kurioje Lietuvos valdžia tarnauja žmonėms, Tauta
yra valstybės šeimininkas ir jai priklauso šalies suverenitetas.
Išvengiant galios koncentracijos, visos valdžios šakos veikia stabdžių ir atsvarų principu,
svarbiausiais valstybės bei Tautos klausimais valdžia tariasi su Tauta. Valdžios galios visuose
srityse (politikoje, versle ir kt.) turi būti subalansuotos.
Valdžia atsakinga už piliečių saugumą ir esant grėsmei gina juos.
Svarbiausios Tautos gyvavimo nuostatos (vertybės) turi būti paskelbtos ir patvirtintos Tautos
susirinkime.
Mes sakome taip gyventi toliau nebegalime, todėl kviečiame jungtis prie mūsų, nes esame
atviri visiems, kurie tiki, kad Lietuvoje žmogus gali ir turi gyventi geriau. Mūsų šūkis „Taip
negali (neturi) būti“.

„Pirmyn, Lietuva‘‘

2456total visits.

2456total visits,1visits today